IFJ. DR. MARTON KÁLMÁN ÜGYVÉD


Go to content

Szolgáltatások

Az Irodám az alábbi jogterületeken
áll az ügyfelei rendelkezésére:


CSALÁDJOG
§ Válóperekben jogi képviselet ellátása,
§ Házastársi közös vagyon megosztása figyelemmel a közös és külön vagyon vegyülésére, valamint vállalkozói vagyon megosztása,
§ Gyermekelhelyezés, házastársi tartás, gyermektartás rokontartás, valamint más családot és gyermeket érintő jogi problémákkal kapcsolatos jogi tanácsadás, valamint peres eljárásokban jogi képviselet ellátása.

ÖRÖKLÉSI JOG
§ Öröklési, tartási szerződés, végrendelet készítése,
§ Öröklési ügyekben hagyatéki, közjegyzői eljárásban jogi tanácsadás,
§ Jogi képviselet ellátása.

GAZDASÁGI ÉS TÁRSASÁGI JOG
§ Gazdasági társaságok, és más egyéb gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók részére a vállalkozási szerződések feltételei, azok teljesítése, szavatossági igények érvényesítése stb. vonatkozásában meglévő jogi lehetőségekkel kapcsolatos tanácsadás,
§ Peres és nem peres eljárásokban jogi képviselet.
§ A gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók működése során esetlegesen felmerülő jogi problémákkal kapcsolatos tanácsadás,
§ Gazdasági társaságok társasági szerződése, alapító okirata elkészítése,
§ Gazdasági társaságok társasági szerződésének, alapító okiratának módosítása, változásbejegyzési eljárásban jogi képviselet ellátása
§ Fióktelepek és külföldi vállalkozások kereskedelmi képviselete cégjegyzékbe történő bejegyeztetésével kapcsolatos cégbírósági eljárásban jogi képviselet ellátása,
§ Társaságok átalakulásával, egyesülésével, szétválásával, megszűnésével kapcsolatos jogi tanácsadás és képviselet.
§ Eseti és hosszabb időszakra szóló állandó jogi képviselet ellátása.

GAZDASÁGI JOG JOGHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSJOGI TEVÉKENYSÉG:
§ Gazdasági perek (gazdasági társaságok közötti szerződésekből eredő vitás és elszámolási kérdések)
§ Csődeljárás, végelszámolási, felszámolási eljárás,
§ Cégeljárás (alapítási és változásbejegyzési eljárások)
§ PSZÁF engedélyezési eljárás,
§ működési engedélyek ügyintézése.

TÁRSADALMI SZERVEZETEK
§ Alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervezetek alapító okirata és azok módosítása elkészítése,
§ Az illetékes megyei bíróság előtti nyilvántartásba vételi eljárásban jogi képviselet ellátása,
§ A társadalmi szervezetek működésével kapcsolatos jogi tanácsadás.

POLGÁRI JOG

§ Tulajdonjoggal, közös tulajdonnal, ráépítéssel, használati jogokkal, telki szolgalommal, bérlettel, birtokkal, birtokvédelemmel, szerződés megkötésével és biztosítékaival, szerződésszegéssel, szerződés semmisségével, megtámadhatósággal, kártérítéssel, egyes szerződésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás, valamint ilyen peres eljárásokban jogi képviselet ellátása.
§ Ingatlanok adásvételi szerződésének elkészítése.
§ Társasházak alapítása, szervezeti és működési szabályzatának elkészítése,
§ Telekalakítás telki szolgalom, jelzálogjog és egyéb ingatlant terhelő, és érintő jogokkal kapcsolatos okiratok elkészítése,
§ A Földhivatal előtti eljárásban jogi képviselet ellátása.

MUNKAJOG

§ Munkaviszonnyal kapcsolatos jogi tanácsadás,
§ Munkaszerződések, megbízási szerződések készítése
§ Felmondással, kártérítéssel, leltárhiánnyal és egyéb munkajogi problémákkal kapcsolatos jogi tanácsadás és peres eljárásban jogi képviselet ellátása.

KÖZBESZERZÉS

§ A közbeszerzési igények felmérése,
§ A közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása, a szerződések előkészítésén át, a szerződések teljesítésének közbeszerzés jogi szempontból történő felügyeletéig,
§ Jogi szempontú véleményezése a Megbízó által átadott dokumentáció és teljes körű tájékoztatás alapján a Megbízó által megindítani tervezett közbeszerzési eljárások részvételi és ajánlattételi/ajánlati dokumentációinak (ide nem értve a műszaki leírások, specifikációk véleményezését),
§ Az Ügyfelek Közbeszerzési Döntőbizottság előtti, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos bírósági képviselete.

BÜNTETŐJOG

§ Gazdasági és katonai büntetőjog területén eljárok védőügyvédként nyomozati, ügyészségi ill. bírósági eljárásban.


Az ügyvédi iroda Kaposvár központjában található. Az ügyvédi praxisomban - többek között - cégalapítással, módosítással, cégek képviseletével, illetve magánszemélyeket és cégeket érintő ingatlan adásvétel lebonyolításával, valamint a gazdasági életben előforduló szerződések elkészítésével, valamint peres ügyekkel foglalkozom.
Az ügyvédi tevékenységet angol, francia nyelven is ellátom, az elkészített okiratokat szükség szerint idegen nyelvre lefordíttatom és ügyfeleim rendelkezésére bocsátom. Szakfordítói, könyvvizsgálói és magánnyomozói háttérrel rendelkezem. Az Elektronikus cégeljárás feltételeinek megfelelek.

Személyes konzultációra előzetes bejelentkezés alapján kerül sor, időpontot az alábbi elérhetőségen tudok adni: +36/82/313-919, +36/20/404-6304

Előzetesen tájékoztatom minden ügyfelemet a jogi tanácsadás ügyvédi munkadíjáról.


Back to content | Back to main menu